Strona główna

        Studenci III roku

                                                        UWAGA!!!

ZMIANA GODZIN ćwiczeń oraz IV kolokwium (poprawa)

-ćwiczenia rozpoczynamy

  • Grupy 1-6 rozpoczynają ćwiczenia 13 maja (poniedziałek) o godzinie 12.45, trwają do 17.45 (Zakład Chemii Leków – I kostka, 3 piętro – sale ćwiczeniowe) – studenci będą potwierdzać tożsamość, badać czystość i  identyfikować związki).
  • Grupy 7-12 rozpoczynają ćwiczenia 15 maja (środa) o godzinie 8.00 (do13.00) Czwartek – godzina 10.00 – 15.00

*Od 20 maja (poniedziałek) ćwiczenia rozpoczynamy o godzinie 10.30, trwają do 15.30. Piątek -  godzina 13.00 – 18.00

Kolokwium poprawkowe (IV) odbędzie się 13 maja (poniedziałek)

o godzinie 10.30 (do 12.30) w salach ćwiczeniowych Zakładu Chemii Leków

Witamy na stronach Zakładu Chemii Leków
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kierownik Zakładu: dr hab. Tomasz Pawiński

Zakład Chemii Leków jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM, kształcącą studentów farmacji.

Chemia leków jako przedmiot  studiów farmaceutycznych przekazuje studentom III roku wiadomości dotyczące budowy chemicznej substancji leczniczych, ich właściwości fizykochemicznych, chemicznych aspektów oddziaływania na organizm, wykazywania istniejących współzależności między strukturą a działaniem. Studenci poznają zagadnienia analitycznej oceny jakościowej i ilościowej metod oznaczania substancji leczniczych z uwzględnieniem wymogów aktualnie obowiązującej Farmakopei.